Autorita českého prezidentství má silnou tradici založenou Masarykem

Přímo volený český prezident má na chod státu větší vliv než většina konstitučních panovníků. A to navzdory tomu, že mu ústava nepřiznává nijak široké pravomoci. Zdrojem této síly je, že svou legitimitu opírá o vůli voličů, kterých je ke zvolení…
Pokračovat ve čtení