Dějiny vzniku kapitalismu – 2. díl: Počátky vzdálené i blízké

Adam Smith předpokládal existenci přirozeného lidského sklonu k obchodování, vyměňování jedné věci za druhou, který vede k rozšiřování dělby práce. Její rozsah je přitom nutně určen rozsahem trhu. Bez tohoto sklonu by si každý člověk „musil…
Pokračovat ve čtení