Judikatura

Přiměřenost smluvních pokut má nový řád Smluvní pokuta má posilovat motivaci lidí a podnikatelů k dodržování smluv. Její přesnou výši ale zákon ani soudní rozsudky nestanoví. Proto bývá její přiměřenost často důvodem soudních sporů. Nejvyšší soud…
Pokračovat ve čtení