Nepořádek ve veřejných financích je potřeba uklidit. A zamířit do eurozóny

Jen malí lidé si kladou malé cíle. Dnešní mimořádně vážná a nejistá doba, narušující stabilitu a rovnováhu zavedeného ekonomického systému, si žádá, aby vytyčené dlouhodobé cíle stály pořádně vysoko a byly úměrně tomu ambiciózní. Dva exogenní šoky v…
Pokračovat ve čtení