Ochrana označení původu a zeměpisných označení v doménách a na etiketách

Olomoucké tvarůžky, Březnický ležák, Tokajské víno, ale i Prosecco jsou názvy pod průmyslověprávní ochranou. Porušením těchto práv mohou být nejen nesprávné údaje na obalu, ale třeba i nevhodně zvolená doména.
Pokračovat ve čtení