Populace stárne, vyrovnat se s tím bude muset zdravotnictví i společnost

Římský filozof a státník Cicero před více než dvěma tisícovkami let prohlásil: „Nechápu stařeckou lakotu. Cožpak může být něco nesmyslnějšího než shánět tím víc peněz na cestu, čím kratší kus cesty zbývá?“ To ale ještě nevěděl nic o…
Pokračovat ve čtení