Společnost CHEP získala ocenění Lean & Green Award. Do pěti let sníží emise z logistiky o nejméně 20 procent

Přední tuzemský poskytovatel paletového poolingu vypracoval akční plán pro snižování emisí uhlíku, který prošel nezávislým auditem odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze.
Pokračovat ve čtení