Udržitelnost je pro firmy přirozená, jen to nevědí

Požadavky Evropské unie na environmentální, sociální a správní aspekty podnikání vyvolávají rostoucí obavy investorů, spotřebitelů, vlád i dalších zainteresovaných stran. Pochopitelně i firem. Bojí se přílišné administrativy a ztráty…
Pokračovat ve čtení