Vzájemně propojené světy

Vážení a milí čtenáři, třetí číslo 29. ročníku měsíčníku Logistika vychází poprvé jako samostatná příloha týdeníku Ekonom. Během posledních tří všeobecně hektických let, kdy mám po svých předchůdcích Radku Novotném, Martinu Knížkovi a Františku…
Pokračovat ve čtení